تاریخ بروزرسانی:

«داوود منظور» رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی مجلس امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲)

«داوود منظور» رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی مجلس امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲)

«داوود منظور» رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲)امروز در شرایطی هستیم که نمایندگان فرآیند بررسی بودجه برای اولین بار را تغییر داده اند و در قسمت اول صرفاً به سمت بررسی احکام و منابع درآمدی می‌رویم و همچنین مفروضات مربوط به تنظیم جزئیات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی در بخش اول قرار دارد. این بخش را با همین رویکرد تدوین کردیم و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده که سعی کردیم به احکام غیر بودجه‌ای وارد نشویم و به احکامی که دقیقاً متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در جای جای لایحه نیز به آن اشاره کردیم بپردازیم و سقف منابع را به علاوه سایر اطلاعات در قالب ۸ جدول پیوست تقدیم کردیم.

 

اخبار مرتبط