تاریخ بروزرسانی:

رشد دو برابری اعتبارات شهرستان دیلم

رشد دو برابری اعتبارات شهرستان دیلم

محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در اولین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان دیلم از رشد دو برابری اعتبارات این شهرستان نسبت به سال قبل خبر داد.

اخبار مرتبط