تاریخ بروزرسانی:

مهرانگیز قلی پوربه عنوان مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان معرفی شد

مهرانگیز قلی پوربه عنوان مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان معرفی شد

مهرانگیز قلی پور به عنوان مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در جلسه ۱۴ / ۰۱/ ۹۹ در مرکز آموزش و پژوهش با حضور آقای علی درویشی رئیس سازمان ، معاونین وهمکاران آن مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه آقای درویشی ضمن معرفی خانم قلی پور به عنوان رئیس جدید مرکز از خدمات دکتر جهانگیر شاهینی نیز تقدیر نمود.

علی درویشی در حاشیه این جلسه افزود:

مرکز باید در امر آموزش و پژوهش نقش راهبری در استان داشته باشد و با تدوین نقشه راه آموزش و پژوهش برای دستگاه های اجرائی آنها را در مسیر تحقق اهداف سازمانی خود هدایت نماید.

علی درویشی در ادامه اظهار امیدواری نمودند که با حضور خانم قلی پور به عنوان سرپرست جدید اهداف مرکز همچون گذشته در راستای تحقق آرمان توسعه آینده نگری پیش خواهد رفت.

در پایان این جلسه نیز معاونین سازمان مدیریت نیز به ایراد سخن در خصوص همکاری کامل با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان پرداختند.

اخبار مرتبط