تاریخ بروزرسانی:

هشتمین نشست دانش افزایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

هشتمین نشست دانش افزایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر هشتمین نشست شورای راهبری سازمان مدیریت با حضور علی درویشی رئیس سازمان، معاونین و کارشناسان به صورت حضوری و همچنین در بستر فضای مجازی در سالن جلسات سازمان برگزار گردید.
درابتدای این جلسه، اخبار مرتبط با حوزه برنامه ریزی درسطح کشور و استان توسط همکاران مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه همکاران معاونت آمار به ارائه توضیح در خصوص طرح نیرو کار و نحوه اجرای طرح در استان بوشهر پرداخته و نکاتی را در این خصوص بیان نمودند.
درادامه این نشست نیز آقای دکتر جلالی سخنران مدعو و عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به بررسی موضوع اصلی نشست با عنوان ” ابعاد شاخص های دیده بان جهانی کار آفرینی در بوشهر و سیاست های توسعه کار آفرینی” پرداختند.
در جمع بندی مباحث جلسه نیز رئیس با تاکید بر اهمیت موضوع مورد بحث افزود:
بررسی نرخ برآورد و اندازگیری درصد بیکاری در تمام دنیا شاخصی مشخص و واحد دارد و مراکز آمار گیری نیز با استفاده از همین شاخص ها نرخ بیکاری و درصد های رشد و یا کاهش آن را مورد سنجش قرار می دهند، در نظام برنامه ریزی مطلوب درون منطقه ای با بهرگیری از شاخص های داخلی و بومی سازی آن ها در راستای نظام بهره وری مطلوب از ظرفیت های هر منطقه می توان نرخ بیکاری را به کمترین میزان خود رساند.
 
حوزه ریاست روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  بوشهر
کد خبر: 100055

اخبار مرتبط