تاریخ بروزرسانی:

چهاردهمین نشست دانش افزایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

چهاردهمین نشست دانش افزایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، چهاردهمین نشست شورای راهبری سازمان مدیریت با حضور علی درویشی رئیس سازمان، معاونین و کارشناسان به صورت حضوری و همچنین در بستر فضای مجازی در سالن جلسات سازمان برگزار گردید.
درابتدای این جلسه، اخبار مرتبط با حوزه برنامه ریزی درسطح کشور و استان توسط همکاران مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه علی درویشی با تاکید بر لزوم کارآیی و بهرمندی تمامی همکاران از جلسات دانش افزایی افزود:
پوشش جلسات برای تمامی همکاران و کارشناسان سازمان و هم چنین لزوم ارزیابی و نتیجه گیری این جلسات در پیشبرد اهداف دانش افزایی سازمان تاثیر بسزایی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ادامه داد: کاربرد اطلاعات و استفاده از تحلیل های فنی در رسیدن به  اهداف توسعه ای استان  ضروری بوده و تشریح کرد:
در گام نخست، گزارش سازمان می بایست هدفمند و در راستای نیاز استان و تحقق رشد اقتصادی باشد و از اطلاعاتی دقیق و جامع برخوردار بوده و در گام دوم از این اطلاعات و تحلیل های صورت گرفته به درستی در فرایند های توسعه ای استان نظیر توزیع و تخصیص اعتبارات  استفاده نمود.
علی درویشی در پایان در خصوص تعمیم تحلیل داده های سازمان بر تصمیم سازی در استان و همچنین تسهیل سازی کسب و کارها بر اساس مدل داده ها نکاتی را بیان کردند.
در ادامه نیز آقای قیصی زاده مطلبی در همین خصوص با عنوان سازمان داده محور و بررسی تاثیرات  آن نکات مفیدی را بیان نمودند.

 

کد خبر: 100060
حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

اخبار مرتبط