تاریخ بروزرسانی:

کسب عنوان معاون برتر معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در کشور

کسب عنوان معاون برتر معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در کشور
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر ریاست سازمان با اعلام خبر کسب عنوان معاون برتر توسط جناب آقای محمدی معاون محترم آمار و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور ضمن تبریک، از خدمات ایشان و همکاران محترم این معاونت تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی افزود:
آمار همواره مهمترین ابزار ارزیابی دقیق از عملکرد گذشته، حال و همچنین از پر اهمیت ترین عوامل در راستای تدوین برنامه و چشم انداز های بلند مدت می باشد.
بی شک برنامه ریزی برای آینده از عوامل اصلی و تاثیر گذار در مدیریت نظام های اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شود.
حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

کد خبر 100070

اخبار مرتبط