تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه گفتگو صداو سیمای مرکز بوشهر

گزارش تصویری حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه گفتگو صداو سیمای مرکز بوشهر

گزارش تصویری حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه گفتگو صداو سیمای مرکز بوشهر

حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه گفتگو صداو سیمای مرکز بوشهر و تشریح پروژه های سفر ریاست محترم جمهور

اخبار مرتبط