تاریخ بروزرسانی:

۵۹ میلیارد تومان به بیمارستان جایگزین فاطمة الزهرا(س) بوشهر اختصاص یافت

۵۹ میلیارد تومان به بیمارستان جایگزین فاطمة الزهرا(س) بوشهر  اختصاص یافت

۵۹ میلیارد تومان به بیمارستان جایگزین فاطمة الزهرا(س) بوشهر  اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر محسن پاپری زارعی صبح امروز در جریان بازدید ازبیمارستان جایگزین فاطمة الزهرا(س)، دانشکده دندان پزشکی و مرکز بیماری های خاص بوشهر اظهار داشت: موضوع درمان مردم یکی از اولویت های مهم استان است و برای حل بخشی از مشکلات درمانی و افزایش سرانه تخت های بیمارستانی، به دنبال تسریع در تکمیل بیمارستان جایگزین فاطمة الزهرا(س) می باشیم.

رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود:

ابن پروژه با زیربنای ۱۷ هزار و ۲۵۰ متر مربع در ۵ طبقه ، دارای ۱۸۰ تخت بستری عمومی‌و ویژه می باشد،که در سال جاری با نگاه ویژه دولت سیزدهم به مسئله درمان و تسریع در تکمیل آن ۵۹ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشته است.

پاپری زارعی با بیان اینکه زیرساخت های  بهداشتی ودرمان باید متناسب با جمعیت و استاندارد های لازم توسعه پیدا کند گفت: برای دانشکده دندان پزشکی نیز از محل اعتبارات سفر  رئیس جمهور به استان  مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تخصيص اعتبار  اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از تخصيص ۳۷ میلیارد تومان اعتبار به مرکز بیماری های خاص  خبر دادو بر تسریع و تکمیل این پروژه نیز تاکید کردند. ایشان بیان داشتند. سرانه تخت بیمارستانی در کشور ۱/۳۴ به ازای هر هزار نفر است ،که این شاخص در استان بوشهر ۱/۱درصد می‌باشد که با برنامه ریزی های انجام شده و بهره برداری  از پروژه های درمانی  در استان این شاخص بهبود خواهد یافت.

اخبار مرتبط