تاریخ بروزرسانی:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، دوره های آموزشی فروردین ماه سال 1402 به صورت حضوری و غیر حضوری در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار می گردد.

دوره توجیهی بدو خدمت  با هدف آشنا ساختن کارمندان جدیدالاستخدام  و کلیه کارکنانی (قراردادی، رسمی و پیمانی )که قبلا موفق به گذراندن این دوره نشده اند،  با هدف آشنایی با  وظایف دستگاههای اجرایی محل خدمت، قوانین و مقررات لازم و ایجاد توانایی و مهارتهای شغلی فراگیران برگزارمیگردد.

 

عنوان دوره

مدت دوره(ساعت) زمان برگزاری ساعت برگزاری توضیحات

توجیهی بدو خدمت

70 19/01/1402 10:00

حضوری

ارزشیابی عملکرد کارکنان

8 27/01/1402 10:00

حضوری

گزارش نویسی

20 29/01/1402 10:00

حضوری

نقشه راه اصلاح نظام اداری (1)

4 19/01/1402 12:00

غیر حضوری

ارتباطات سازمانی

12 22/01/1402 12:00

غیر حضوری

حقوق شهروندی در نظام اداری

8 30/01/1402 12:00

غیر حضوری

راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان

4 28/01/1402 10:00

حضوری

کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه

8

30/01/1402

12:00

غیر حضوری

نشانی  سامانه مرکز     bulms.smtc.ac.ir 

نشانی مرکز: بوشهر، خیابان چهارباندی، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

اخبار مرتبط