تاریخ بروزرسانی:

برگزاری بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان بوشهر

برگزاری بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی، آقای درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ضمن اعلام این خبر افزود: مدیریت عملکرد که یکی از موضوعات مهم و محوری در کنترل، هدایت و رهبری سازمان هاست، عبارت است از فرایند سنجش جامع عملکرد دستگاه های اجرایی، در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی.
رئیس سازمان همچنین افزودند: اگر بخواهیم عملکرد، رویکرد و مسیر رفته را بازبینی نمائیم، آنچه مشخص است تصمیم سازی و سپس تصمیم گیری دقیق، خردمندانه و در چارچوب مسائل علمی و منافع ملی و معیارهای دینی و اخلاقی اساس کار در فرایند اجرایی امور بوده است.

 

دکتر درویشی شهریور 1400

 

درویشی افزود: فرایند ارزیابی عملکرد سال 1399 از دی ماه سال گذشته با ابلاغ بخشنامه آغاز گردید. برگزاری وبینار آموزشی، قریب به 3000 نفر ساعت کار کارشناسی حاصل تلاش گروه ارزیابان سازمان در این فرایند بوده است. با توجه به تعهد سازمان نسبت به بررسی دقیق مستندات در پاره ای از موارد در طول دوره ارزیابی با دعوت از دست اندرکاران ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان و همکاران واحدهای مختلف سازمان استان با رعایت پروتکل های بهداشتی، موارد مربوط به شکل حضوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. آن چه برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسیار مهم و باارزش است، ایجاد تفکر برنامه محوری و تقویت روحیه پاسخگویی در دستگاه های اجرایی است. در سال جاری همه دستگاه های هدف (52 دستگاه) در فرایند ارزیابی شرکت نموده اند.
وی همچنین افزود: در سال جاری بر اساس مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت استان و به لحاظ ضرورت دسته بندی دستگاه های همگن از لحاظ ماموریت ها و وظایف در گروه های خاص، کلیه دستگاه های شرکت کننده به گروه های چند گانه ای تقسیم شده و مستندات آنها توسط گروه کارشناسان مجرب سازمان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در اجرای بخشنامه های موجود نتایج اولیه پس از جمع بندی در شورای راهبری توسعه مدیریت استان مطرح شده و نتایج آن در این جشنواره اعلام می گردد.
رئیس سازمان در انتها اعلام داشت؛ با توجه به مستندات و بخشنامه های جشنواره شهید رجایی، دستگاه های برگزیده در محورها و گروه های مختلف به شرح ذیل می باشند:

* در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی: شرکت آب و فاضلاب و اداره کل ثبت احوال
* در مجموع شاخص های عمومی: اداره کل امور مالیاتی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری.
* در گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای؛
* گروه زیربنایی و زیرساخت: شرکت آب منطقه ای؛
* گروه سلامت و رفاه اجتماعی: دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی؛
* گروه عمومی قضایی: اداره کل امور اقتصادی و دارایی.

وی همچنین افزود؛ در سال جاری در سه شاخص استانی بیشترین ارتقاء نسبت به سال قبل و نیز جذب منابع ملی و استفاده از ظرفیت های قانون بودجه و واگذاری تصدی ها، عملکرد دستگاه های اجرایی استان بررسی و به ترتیب سه دستگاه ستاد نظارت گمرکات ، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل دامپزشکی به عنوان دستگاه های پیشرو در این خصوص معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

اخبار مرتبط