تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری از پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

گزارش تصویری از پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

گزارش تصویری از پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 11/08/1402 در سالن جلسات استانداری بوشهر با دستور کار شامل "ارائه گزارش درخصوص بند3تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 موضوع عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی توسط معاونت امور عمرانی استانداری"، "ارائه گزارش درخصوص بررسی راهکارهای ارتقا تامین مالی پروژه های عمرانی استان از طریق مشارکت عمومی-خصوصی" ، "ارائه گزارش در خصوص برنامه دستگاه های اجرایی استان در راستای تحقق سند اقتصاد دانش بنیان" تشکیل گردید.

اخبار مرتبط