تاریخ بروزرسانی:

اولین جلسه شورای هماهنگی توسعه منطقه ای ۵ آمایشی کشور

اولین جلسه شورای هماهنگی توسعه منطقه ای ۵ آمایشی کشور

اولین جلسه ی شورای هماهنگی توسعه ی منطقه ای ۵ آمایشی کشور در روز یک شنبه چهاردهم آذر ماه سال ۱۴٠٠، با حضور رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، « علی درویشی و احمد علی افکاری و علی شهابی نسب » و با حضور معاونین و کارشناسان حوزه ی برنامه ریزی و با میزبانی استان فارس تشکیل شد.

هدف از تشکیل این جلسه، هماهنگ نمودن اسناد آمایش استان ها در یک منطقه و هماهنگی و سازگار کردن اسناد آمایش استانی با سند ملی در راستای پیاده سازی اسناد آمایش استان و محور قرار دادن اسناد آمایش در تمام مراحل تصمیم گیری و اجرای طرح ها بود.

در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، پیش نویس گام اول تطبیق اسناد آمایش استان با سند آمایش ملی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در راستای انجام گام دوم اسناد آمایش در سطح منطقه پنج آمایشی نیز ظرف مدت یک ماه اسناد تهیه و پس از تصویب، توسط دبیر خانه شورای هماهنگی منطقه پنج (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس) به دبیرخانه ی شورای عالی آمایش کشور ارسال گردد.

 

 

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

advanced divider

اخبار مرتبط