تاریخ بروزرسانی:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در نشست خبری بمناسبت یکسالگی دولت مردمی خبر داد: تصویب ۹۳ طرح و پروژه در راستای سفر ریاست محترم جمهوری / رشد۵۴ درصدی درآمدهای استان بوشهر در اولین سال استقرار دولت مردمی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در نشست خبری بمناسبت یکسالگی دولت مردمی خبر داد:  تصویب ۹۳ طرح و پروژه در راستای سفر ریاست محترم جمهوری / رشد۵۴ درصدی درآمدهای استان بوشهر در اولین سال استقرار دولت مردمی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، علی درویشی در نشست خبری که بمناسبت یک سالگی دولت مردمی آیت الله رئیسی در این سازمان برگزار شد گفت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان تعداد ۹۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و نهصد و پنجاه میلیارد تومان برای استان بوشهر طی دو سال مصوب گردید.

وی اضافه کرد: از این میزان سهم سازمان برنامه بودجه در سال ۱۴۰۰ معادل هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان بوده و مابقی از تعهدات وزارتخانه ها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ از سهم سازمان برنامه و بودجه معادل هزار و ۷۰ میلیارد تومان محقق گردید که این میزان معادل ۹۴ درصد کل تعهدات سازمان برنامه و بودجه است.

درویشی خاطر نشان کرد: در بخش اعتبارات محرومیت زدایی در مجموع مبلغ پانصد و ۱۲ میلیارد تومان در ۱۰ شهرستان استان و پنج بخش عمده بین پروژه های استان توزیع گردیده که از این میزان ۳۳۳ میلیارد تخصیص داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در بخش درآمدهای استان در سال ۱۴۰۰ مبلغ 73 هزار میلیارد ریال درآمد مصوب داشته ایم که نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است گفت: پس از ارائه راهکارهای لازم در پایان سال ۱۴۰۰ عملکرد درآمدی استان به 75 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نشان دهنده 103 درصد تحقق درآمدهای سال ۱۴۰۰ بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: سالانه اعتباراتی از محل ردیف های مختلف بودجه به استان ابلاغ می شود و در طی سال متناسب با تحقق درآمد های دولت بخشی از آن اعتبارات به استان بوشهر تخصیص پیدا می کند که در جهت فعال نگه داشتن پروژه های عمرانی به دستگاه های اجرایی ابلاغ میگردد.

ایشان افزود : در سال گذشته بالغ بر ۱۲۷۶ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات ۲۴۶۰ میلیارد تومان که در استان با دستگاه های اجرایی مبادله موافقت نامه صورت گرفته محقق شده است که نشان می دهد تخصیص اعتبارات ۵۲ درصد بوده است که با اولویت پروژه های فعال در بخش های آب، راه، بهداشت، هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: برنامه محوری در جهت تحقق سند تحول دولت و برنامه ریزی برای تحقق رشد ۱۰.۴درصدی رشد اقتصادی می بایست در اولویت دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.

علی درویشی اظهار داشت :در سال جاری برای تحقق رشد اقتصادی بخشی از اعتبارات در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برای تامین زیر ساخت های تولیدی اختصاص خواهد یافت.

درویشی اضافه کرد: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام در حوزه‌های عمرانی مورد توجه ویژه قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام در حوزه‌های عمرانی مورد توجه ویژه قرار دارد.

اخبار مرتبط