تاریخ بروزرسانی:

نشست خبری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با جمعی از اصحاب رسانه

نشست خبری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با جمعی از اصحاب رسانه

نشست خبری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با جمعی از اصحاب رسانه درروز چهارشنبه مورخ 24 آذر ماه 1400در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت برگزار گردید.
در این نشست خبری که با حضور جمعی از اصحاب رسانه استان و معاونین سازمان برگزار گردید، در مورد جزییات تغییر ریل گذاری بودجه و نحوی تدوین لایحه بودجه 1401 در سطح ملی و استانی بحث شد.
در این خصوص جناب آقای درویشی به ارائه مستنداتی دال بر تغییر رویکرد این لایحه با لوایح ارائه شده در دولت های قبل و نحوه دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در سطح ملی پرداختند و بیان نمودند متوسط رشد اقتصادی بلندمدت کشور براساس تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت معادل با 3 درصد بوده است که از سال 1391 با افت تولید ناخالص داخلی از رشد اقتصادی بلند مدت فاصله گرفتیم و برای بازگشت به مدار رشد بلندمدت اقتصادی باید شش سال متوالی رشد 8 درصد ایجاد شود تا در سال 1407 به تولیدی معادل با تولید حاصل از رشد مداوم 3 درصد در دهه 90 دست یابیم و این مستلزم تغیر ریل گذاری سیاست های مالی لایحه بودجه در سال 1401 می باشد. ایشان عدالت محوری و ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه ریزی را از دیگر ویژگی های لایحه بودجه پیشنهادی عنوان نمودند و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از مسائل خیلی مهم عنوان داشته که در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1401 این مهم محقق می گردد.
ایشان الزامات تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی که با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین و عدالت همراه می باشد را از طریق افزایش سرمایه گذاری برای دستیابی به رشد 4.5 درصدی و ارتقا بهره وری برای دستیابی به رشد 3.5 درصدی عنوان نمودند و با اشاره به سهم بندی رشد اقتصادی برای استان ها، رشد اقتصادی برنامه ریزی شده برای استان بوشهر را معادل با 10.2 درصد عنوان نمودند.
ایشان با اشاره اینکه رویکرد دولت در سال آینده تقویت اختیارات استان ها می باشد، بیان نمودند که صندوق پیشرفت و عدالت استانی که زیر مجموعه صندوق پیشرفت و توسعه ملی می باشد در سال آتی تاسیس خواهد شد که تمامی منابع از جمله، مازاد درآمدهای استانی، منابع حاصل از فروش دارایی های مازاد و سایر منابع در این صندوق تجمیع خواهد شد.
دکتر درویشی سهم استان بوشهر در لایحه بودجه سال آینده از اعتبارات هزینه ایی استان را افزایشی اعلام کردند و افزودند: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان در لایحه بودجه سال آینده معادل با 2257 میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به اعتبارات سال جاری که معادل با 1850 میلیارد تومان، است دارای رشد 22 درصدی است.
در پایان خبرنگاران حاضر در جلسه پرسش ها و دغدغه ها ی خود را پیرامون بودجه 1401 بیان نمودند و آقای درویشی به سوال ها پاسخ دادند.

advanced divider

اخبار مرتبط