تاریخ بروزرسانی:

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

  • شهریور 1401

شاخص قیمت ها تا پایان شهریور 1401 را می توانید از اینجا دریافت کنید

دریافت
شهریور 1401
1400

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

  • 1400

اطلاعات سال 1400 را می توانید از اینجا دریافت کنید

دریافت

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

  • 1399

اطلاعات سال 99 را می توانید از اینجا دریافت کنید

دریافت
1399
1398

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

  • 1398

اطلاعات سال 98 را می توانید از اینجا دریافت کنید

دریافت