حساب های تولید

حساب های تولید 90 تا 1400
حساب های تولید
داده های سری زمانی حساب های تولید به قیمت ثابت و جاری بین سال های 90 تا 1400
از 1390 الی 1397
حساب های تولید به قیمت ثابت
حساب های تولید به قیمت ثابت
داده های سری زمانی از حساب های تولید به قیمت ثابت (میلیون ریال) بین سال های 90 تا پایان 97
1390 الی 1400
تولید ناخالص ملی
حساب های تولید به قیمت جاری
داده های سری زمانی از حساب های تولید به قیمت جاری (میلیون ریال) بین سال های 90 تا پایان 97
از 1390 الی 1397

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است