تاریخ بروزرسانی:

سرشماری عمومی نفوس و مسکن

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 استان بوشهر به تفکیک شهرستان ها

(برای دانلود فایل گزارش هر شهرستان، روی نشان مربوطه کلیک کنید)

advanced divider