گزارشات و نشریات

فهرست مطالب

از 1390 الی 1394
شناسنامه شهرها و آبادی های استان بوشهر
تهیه کننده: قمر کرمپور
از 1390 الی 1394
از 1390 الی 1394
حساب های تولید استان بوشهر
تهیه کننده: قمر کرمپور - علیرضا محمدی باغملایی
از 1390 الی 1394
سال 1392
سیمای شهرستان ها
تهیه کننده: سمانه دوانی
سال 1392
سال 1393
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی استان بوشهر
حاوی منتخبی از جدول های آماری در سطح استان بوشهر به همراه خلاصه یافته ها
سال 1393
سال 1394
چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی
تهیه شده توسط مرکز آمار ایران
سال 1394
سال 1395
بررسی شاخص های مهم نیروی کار استان بوشهر
تهیه و تدوین: سید حمزه موسوی و با همکاری طاهره هدایت
سال 1395
سال 1395
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان های استان بوشهر
تهیه کننده: سمانه دوانی
سال 1395
سال 1395
چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی
تهیه شده توسط مرکز آمار ایران
سال 1395
سال های 1396-1395
بررسی پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های استان بوشهر و کشور
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال های 1396-1395
سال 1395
شاخص های جمعیت و سلامت استان بوشهر و کشور ایران
تهیه کننده: سمانه دوانی
سال 1395
سال های 1396-1388
بررسی آمار کشتار دام کشتارگاه های استان بوشهر
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال های 1396-1388
سال 1397
شناسنامه آبادی های استان بوشهر
تهیه کننده: قمر کرمپور
سال 1397
سال 1398-1392
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: سمانه دوانی
سال 1398-1392

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است